upravljanje stavb
Ljub 4 bk

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb


Pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60, z dne 31.7.2009. V veljavo je stopil 15.8.2009, določbe o delitvi obratovalnih stroškov pa se pričnejo uporabljati 1.12.2009.

Etažni lastniki ste na osnovi 29. člena Pravilnika dolžni do 15.10.2009 upravniku sporočiti število oseb, ki posamezno enoto uporabljajo, na predpisanem obrazcu. Obrazec dobite na naši spletni strani oziroma v prilogi Pravilnika.

Lastniku, ki ne bo posredoval podatkov o uporabnikih, na ustreznem obrazcu, bo moral upravnik obratovalne stroške, ki se delijo glede na število oseb obračunati, kot da posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. To določa 29. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

Zadnje novice

Obvestilo o trajnikih

/uploads/docs/obvestilo_direkne_obremenitve_sepa.pdf

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

http://www.uradni-list.si/1/content?id=93454

Kontaktne informacije

SKG-UPRAVNIK d.o.o.
Steletova 23b, 1241 Kamnik

E-pošta: info@skg.si

Tel.: (01) 830-88-90
Fax: (01) 830-88-95

Dežurna št.: (051) 626-950